Rośliny leśne – najpiękniejsze gatunki z polskich lasów

Rośline leśne występują na kilku piętrach: w ściółce, w runie, w podszycie i w obrębie koron drzew. Przedstawiamy najpiękniejsze polskie rośliny leśne w kolejności od znajdujących się w najniższym piętrze. Poznaj popularne gatunki występujące w lasach!