Klon i uprawa jego poszczególnych odmian. Czy może zdobić tylko ogród? Poznaj lepiej Acer platanoides!

Istnieje wiele odmian klonu, jednak na terenie Polski do najpopularniejszych należy klon zwyczajny (Acer platanoides).