Na liście gatunków podlegających ochronie znajdują się przedstawiciele flory występujący w różnych częściach Polski. Warto znać te gatunki, aby podczas spaceru w lesie nie zrywać cennych roślin. Ich stanowiska podlegają również ochronie, nie można ich niszczyć. Poznaj rośliny chronione w Polsce.

Zapamiętaj!

  • W Polsce występuje ponad 400 gatunków roślin chronionych, w tym rośliny zielne i nasienne.
  • Do gatunków ściśle chronionych należą m.in. brzoza karłowata, mirt nadmorski, lilia złotogłów, a także rodzimy storczyk – pantofelek.
  • Ochrona częściowa ma na celu odbudowę populacji i zapobieganie dalszemu spadkowi liczebności. Przykładem może być turówka leśna, widłaki, torfowce i inne.
  • W Polsce chronione są również przebiśnieg, rokitnik i ciemiernik pospolity (wcześniej objęte ochroną częściową).

Co to znaczy, że rośliny są pod ochroną gatunkową przez Ministra Środowiska?

Część roślin chronionych w Polsce to gatunki, które można uprawiać w ogrodach. Mimo tego, że kwiaty te występują na klombach i grządkach, mogą znajdować się pod ochroną w miejscach naturalnego występowania. Niektóre gatunki z czasem zostają wykreślone z listy. Przykładem może być przylaszczka pospolita. Znajdowała się pod ochroną częściową od 2001 roku, a od 2004 – pod ochroną ścisłą. Jednak w 2014 roku przestała jej podlegać. Świadczy to o tym, że dla roślin zagrożonych wyginięciem jest to skuteczny sposób na odbudowanie populacji w środowisku naturalnym.

Które rośliny są objęte ochroną ścisłą?

Ścisłej ochronie gatunkowej w Polsce podlega obecnie ponad 400 gatunków. Oprócz roślin zielnych są to także brunatnice, krasnorosty, ramienice, sinice, wątrobowce oraz mchy. Ochroną są objęte paprotniki oraz rośliny nasienne. Rośliny chronione w Polsce to m.in. brzoza karłowata, mikołajek nadmorski, lilia złotogłów i rodzimy storczyk obuwik pospolity. Popularny cis jest drzewem lub krzewem, który również w naturalnym środowisku podlega ochronie ścisłej.

Rośliny chronione w Polsce – ochrona częściowa

Taka ochrona ma na celu odbudowanie populacji i niedopuszczenie do dalszego spadku liczebności. Dzięki temu ekosystem ma szanse się zregenerować i powrócić do równowagi. Do roślin chronionych w Polsce częściową należą:

Popularna roślina ogrodowa, jaką jest śnieżyczka przebiśnieg, jest także objęta ochroną w Polsce. Ochronie podlegają też populacje rokitnika zwyczajnego, znajdujące się głównie nad morzem. Wszystkie rośliny chronione w Polsce są ważne dla przyrody i należy ograniczyć ich zrywanie, jednak nie ma całkowitego zakazu pozyskiwania ich części.

Następnym razem podczas spaceru uważnie przyjrzyj się mijanych przez siebie gatunkom. Być może uda ci się zaobserwować przedstawicieli chronionych gatunków w ich naturalnym środowisku.

Zobacz także:
Archiwum: marzec 2023