Rośliny zagrożone wyginięciem – poznaj naukowe źródła dokumentujące znikające gatunki flory na całym świecie

Zmiany klimatyczne na kuli ziemskiej oraz niekontrolowana działalność człowieka doprowadziły do nieuniknionych zmian w naturze. Wiele gatunków flory i fauny odchodzi bezpowrotnie. Dowiedz się jakie źródła naukowe dokumentują rośliny zagrożone wyginięciem.