Jarząb szwedzki – charakterystyka i uprawa krzewu ozdobnego Sorbus intermedia