Rośliny nagonasienne w lesie i ogrodzie – biologia roślin nasiennych

Rośliny nagonasienne występują powszechnie w polskim klimacie. Nagozalążkowe to jedna z dwóch głównych grup roślin. W odróżnieniu od okrytozalążkowych, ich cechą charakterystyczną jest brak osłonek nasion.