Mikoryza endotroficzna to proces polegający na współżyciu korzeni z grzybami. Czy korzystnie wpływa na rozwój roślin? Jak przebiega i co sprawia, że może zachodzić z mniejszą lub większą efektywnością? Warto poznać odpowiedzi. Sprawdź je już teraz!

Mikoryza – co to jest? Jakie są jej rodzaje?

mikoryza endotroficzna co to

Mikoryza to symbioza między grzybami i roślinami (najczęściej ich korzeniami). Jest to współpraca oparta na obopólnych korzyściach, która polega na wymianie substancji odżywczych. Grzyby otrzymują między innymi witaminy i cukry, a w zamian oddają większą powierzchnię chłonną – czyli lepszy dostęp do wody i minerałów. Wyróżnia się 3 rodzaje tego zjawiska:

 • mikoryzę ektotroficzną (zewnętrzną) – grzyby otaczają korzenie rośliny;
 • mikoryzę endotroficzną (wewnętrzną) – grzyby wnikają do wnętrza komórek rośliny;
 • mikoryzę ektendotroficzną (mieszaną) – grzyby oplatają roślinę i wnikają w jej tkanki.

Mikoryza endotroficzna – na czym polega?

Mikoryza endotroficzna jest najbardziej rozpowszechniona. W takim przypadku grzyb przedostaje się do wnętrza rośliny (do jej tkanek) i czerpie stamtąd między innymi węglowodany. Tam tworzy charakterystyczne struktury kłębków lub rozgałęzień drzewiastych. Strzępki wnikają w komórki roślin i następnie są trawione. Należy tu dodać, że do rozpoznania takiej mikoryzy niezbędne jest przeprowadzenie badań przy użyciu mikroskopu. Przykładem roślin, u których występuje mikoryza endotroficzna, są storczyki i niektóre wieloletnie trawy.

Jakie czynniki wpływają na mikoryzę?

mikoryza endotroficzna czynniki

Mikoryzy zachodzące pomiędzy grzybami i różnymi gatunkami roślin różnią się między sobą pod względem skuteczności, budowy i specjalizacji. Jeden grzyb może infekować kilka roślin jednocześnie, łącząc je w sieć wzajemnych zależności. Na mikoryzę wpływają takie czynniki jak:

 • mikroflora glebowa – w przypadku małej zawartości składników odżywczych w podłożu grzyb zachowuje je dla siebie;
 • warunki klimatyczne – proces jest wrażliwy na zmiany temperatury;
 • dostępność światła – jest ono niezbędne do procesu fotosyntezy;
 • budowa korzenia (jego gęstość, wielkość czy też zdolność do wzrostu).

Jakich korzyści dostarcza mikoryza endotroficzna?

Mikoryza endotroficzna to najskuteczniejszy naturalny sposób na poprawę jakości i zdrowia rośliny. Tworzy bowiem połączenie między glebą a rośliną, sprawiając, że są one lepiej odżywione i bardziej konkurencyjne w zasiedlaniu terenów uprawnych. Do korzyści z niej płynących zaliczyć można również:

 • wzrost odporności na choroby;
 • brak konieczności stosowania preparatów chemicznych;
 • zdolność do obfitego kwitnienia;
 • poprawę jakości i wielkości plonów;
 • mniejsze zapotrzebowanie na nawozy;
 • wydzielanie glomaliny, która ułatwia przenikanie powietrza i przepływ wody, co wzmacnia stabilność gleby.

Wiesz już więcej na temat mikoryzy endotroficznej. Jest to bardzo cenne zjawisko, dzięki któremu w naturalny sposób wzmacnia się odporność roślin!

Zobacz także:
Archiwum: maj 2022