Czy kowal bezskrzydły jest w ogrodzie szkodnikiem, czy też jest pożyteczny?

Kowal bezskrzydły to gatunek, który niejednokrotnie można spotkać w swoim ogrodzie.