Wilczomlecz nadobny, zwany inaczej „gwiazdą betlejemską” – skąd się wzięła ta roślina?

Roślina ta pochodzi z Meksyku i Gwatemali, a została odkryta w XIX wieku. Wilczomlecz nadobny spopularyzowany został w połowie XX wieku, gdy wyhodowano odmiany dobrze znoszące warunki panujące w mieszkaniach w strefie umiarkowanej.