Okres wegetacyjny dla roślin w Polsce. Wpływ zmiany klimatu

Okres wegetacyjny oznacza najlepszy moment dla rozwoju roślin.