Lipa – jakie korzyści wynikają z jej uprawy?

Lipa jest jednym z najpopularniejszych drzew w Polsce.