Tabela – właściwości

zagadnienieopis
Jadalny czy nie?Niejadalny, może powodować zatrucia.
SezonLatem i jesienią.
WystępowaniePospolity w lasach iglastych i liściastych w Polsce.
WyglądDuży owocnik do 40 cm szerokości, brązowa skórka z jaśniejszą strefą przyrostu.
RozmiarOwocnik do 15 cm grubości.
WłaściwościPowoduje brunatną zgniliznę drewna, dawniej używany do tamowania krwawień.
Zastosowanie w kuchniBrak, nie nadaje się do spożycia.

Opis wyglądu i cech

Fomitopsis pinicola to duży grzyb, którego owocnik osiąga średnicę do 40 cm i grubość do 15 cm. Ma on kształt spłaszczony u młodych okazów, a starsze są grubsze i kopytowate. Skórka owocnika jest twarda, barwy szarobrązowej, z jaśniejszą strefą przyrostu. Dolną część owocnika pokrywają rurki o długości do 8 mm każda, ułożone warstwowo. Ich barwa jest kremowa do żółtawej. Miąższ ma kolor od drewna do cytrynowożółtego.

Występowanie i środowisko

Fomitopsis pinicola jest szeroko rozprzestrzeniony w lasach iglastych i liściastych strefy umiarkowanej półkuli północnej. W Europie Środkowej i w Polsce jest gatunkiem pospolitym. Rośnie zarówno na martwych, jak i żywych drzewach iglastych – sosnach, świerkach, jodłach i modrzewiach oraz liściastych – olszach, brzozach, klonach, bukach, grabach i wierzbach.

Znaczenie i podobne gatunki

Fomitopsis pinicola jest grzybem niejadalnym. Jest groźnym pasożytem powodującym brunatną zgniliznę drewna drzew, na których rośnie. Kiedyś używano go w lecznictwie do tamowania krwawień. Podobny jest pniarek różowy, który ma mniejsze owocniki. Starsze okazy mogą być pomylone z hubiakiem pospolitym, od którego różnią się barwą porów.

Ciekawostki

  • Fomitopsis pinicola znany jest pod wieloma polskimi nazwami: huba obrzeżona, huba sosnowa, huba czerwonobrzeżna, żagiew sosnowa.
  • Owocnik tego grzyba może osiągać imponujące rozmiary – nawet 40 cm szerokości i 15 cm grubości.
  • W ciągu roku Fomitopsis pinicola może wytworzyć od jednej do kilku warstw rurek na spodzie owocnika.

Podsumowanie

Fomitopsis pinicola to pospolity w polskich lasach grzyb nazywany hubą obrzeżoną lub sosnową. Rośnie na martwych i żywych drzewach iglastych oraz liściastych powodując ich zgniliznę. Ma duże owocniki pokryte twardą skórką i warstwowe rurki na spodzie. Jest niejadalny, dawniej wykorzystywany w lecznictwie. Nie należy go mylić z jadalnymi gatunkami grzybów.

Zobacz także:
Archiwum: wrzesień 2023