Żagwiowate to rodzaj grzybów z rodziny żagwiowatych (Polyporaceae). Żagwie to organizmy saprotroficzne, żyjące na drewnie. Czasem zdarza się, że są pasożytnicze. Powodują chorobę drewna, tzw. białą zgniliznę.

Cechy charakterystyczne

Żagwie, grzyby żagwiowate mają mięsiste do łykowato-elastycznych owocniki z trzonem centralnym do bocznego. Posiadają rurkowaty hymenofor, chociaż ze względu na to, że owocniki nie są w stanie obrastać przylegających przedmiotów, a warstwa rurek łatwo oddziela się od miąższu, uważa się je za spokrewnione z grzybami blaszkowymi. Kapelusze żagwi są suche, filcowate do łuskowatych. Wysyp zarodników jest biały, nieamyloidalny.

Pochodzenie nazwy

Nazwa polska „żagiew” została wprowadzona przez Marcina z Urzędowa. Do literatury mykologicznej włączył ją F. Błoński w 1889 roku. Rodzaj ten opisywany był też pod nazwami „huba” i „horosz”.

Miejsce w systematyce

Żagwiowate należą do rodziny Polyporaceae, rzędu Polyporales w gromadzie Agaricomycetes. Zgodnie z klasyfikacją Index Fungorum umiejscowione są w podkrólestwie Agaricomycotina, królestwie Basidiomycota i królestwie Fungi.

Gatunki w Polsce

W Polsce występują następujące gatunki grzybów z rodzaju żagwiowatych: Żagiew guzowata (Polyporus tuberaster), Żagiew wielogłowa (Polyporus umbellatus).

Podsumowanie

Żagwiowate to interesujący rodzaj grzybów z rurkowatym hymenoforem. Mają wiele cech wspólnych z grzybami blaszkowymi. W Polsce występują dwa gatunki tych saprotroficznych grzybów. Mamy nadzieję, że ten tekst poszerzył Twoją wiedzę na temat żagwi!

Zobacz także:
Archiwum: październik 2023