Uprawa, działania człowieka i warunków atmosferycznych przyczyniają się do zakwaszenia
gleb na polach uprawnych. Aby ją odkwasić, należy zastosować zabieg wapnowania. Bardzo
często kwaśna gleba ma nie tylko niedobory wapnia, ale również magnezu, dlatego w takiej
sytuacji stosuje się wapno magnezowe.

Kiedy należy stosować wapno magnezowe?

Jeżeli plony z pola uprawnego nie są zadowalające, a rośliny słabo rosną, może mieć to
związek ze zbyt kwaśną glebą oraz niedoborem wapnia i magnezu. Najlepsze rozwiązanie to
udanie się do laboratorium i zrobienie badania pH gleby oraz jej zasobności w składniki
odżywcze. Dzięki temu będzie dokładnie wiadomo, o jakie mikro- i makroelementy trzeba
uzupełnić glebę.


Bardzo często przyczyną problemów ze wzrostem roślin jest niedobór magnezu w glebie. Może
też zdarzyć się tak, że w wyniku zakwaszenia gleby nie będą one w stanie pobierać składników
odżywczych (nieodpowiednie pH gleby będzie blokowało te procesy). Dobrym preparatem
odkwaszającym jest wapno magnezowe granulowane SuperMag 25 kg.
Nie tylko odkwasi glebę, lecz także przyczyni się do lepszego wzrostu roślin, ponieważ ułatwi
przyswajanie składników odżywczych.

W jakim terminie wysiewać wapno magnezowe?

Bardzo korzystnym zabiegiem jest wapnowanie pól. Należy wiedzieć, kiedy go przeprowadzić,
by było to jak najkorzystniejsze dla upraw. Pomimo że wapno magnezowe jest zwykle bardzo
dobre dla gleby, może też mieć negatywne oddziaływanie. Dzieje się tak, gdy zostanie wysiane
w połączeniu z innymi nawozami, które skumulowane w glebie, przynoszą wręcz odwrotny
skutek. Nie wolno wysiewać wapna magnezowego razem z nawozami azotowymi. Dodatkowo
pomiędzy wysiewem jakichkolwiek nawozów i tego rodzaju wapna trzeba zrobić przerwę. Sianie
nasion lub sadzenie roślin również powinno odbyć się po upływie odpowiedniej ilości czasu od
zabiegu wapnowania, aby nawóz mógł dobrze połączyć się z glebą.


Dobór dawki wapna magnezowego jest uzależniony od czynników takich jak: rodzaje ziemi, pH
gleby, rodzaje roślin, które będą siane lub sadzone na polu.
Najlepszym terminem na wysiew wapna magnezowego jest jesień, już po zakończeniu zbiorów.


Zabieg ten najlepiej wykonywać w bezwietrzny i słoneczny dzień. Dzięki temu przebieg prac
polowych związanych z wapnowaniem stanie się dużo bardziej komfortowy, a sam zabieg okaże
się znacznie skuteczniejszy. Ciekawe jest też to, że wysiewanie wapna hamuje rozwój
chwastów na polu, gdyż dużo lepiej rozwijają się one w zakwaszonej glebie.


Wapnowanie pola wapnem magnezowym nie powinno odbywać się z większą częstotliwością
niż raz na 3 lub 4 lata. Taki okres jest optymalny dla większości gatunków, jeśli chodzi o
utrzymanie zasadowego odczynu gleby. Dzięki temu rośliny będą mogły w tym okresie
przyswajać zgodnie ze swoimi potrzebami odpowiednią ilość składników odżywczych, aby
prawidłowo rosnąć

Zobacz także:
Archiwum: sierpień 2022