Wycofanie wynajmowanej nieruchomości z działalności do majątku prywatnego – wpływ na VAT

Kwestie VAT w przypadkach związanych z nieruchomości, szczególnie przy nieco mniej typowych sytuacjach, generują szereg wątpliwości i zapytań ze strony przedsiębiorców. W omawianym tu przypadku, przedsiębiorca, będący podatnikiem czynnym VAT, wynajmujący obecnie budynek biurowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, chciałby wycofać ten budynek do majątku prywatnego- jednocześnie wynajmując nadal budynek temu samemu najemcy, już w ramach najmu prywatnego. Przedsiębiorca zastanawia się, jakie konsekwencje będzie mieć ta operacja w kontekście podatku VAT, w szczególności czy wycofanie takie zostanie opodatkowane VAT oraz czy wycofując budynek do majątku prywatnego, przedsiębiorca będzie miał obowiązek skorygowania podatku VAT odliczonego z tytułu jego kupna.