Tabela – właściwości

ZagadnienieOpis
Jadalny czy nie?Niejadalny
SezonWystępuje przez cały rok
WystępowaniePospolity w Polsce, szeroko rozprzestrzeniony w Europie, Azji i Ameryce Północnej
WyglądMa listkowatą, rozetkowatą lub nieregularną plechę w kolorach szaro-zielonych
RozmiarŚrednica plechy 2-6 cm
WłaściwościZawiera m.in. atranorin, chloroatranorin i kwas physodiowy
Zastosowanie w kuchniBrak zastosowania w kuchni

Cechy morfologiczne

Pustułka pęcherzykowata tworzy listkowatą, rozetkowatą lub nieregularną plechę o średnicy 2-6 cm. Górna powierzchnia ma barwę szarą lub szarozieloną, dolna jest czarna w środku i brązowa na brzegach. Kora występuje na obu stronach plechy. Pojawiają się na niej białe lub białozielonawe urwistki. Apotecja z tarczkami powstają bardzo rzadko.

Występowanie i siedlisko

Pustułka pęcherzykowata jest szeroko rozprzestrzeniona w strefie umiarkowanej półkuli północnej, ale występuje także w Afryce Południowej i na wyspach południowej półkuli. W Polsce jest bardzo pospolita. Rośnie głównie na korze drzew iglastych i liściastych, rzadziej na drewnie, słomianych dachach czy bezpośrednio na podłożu.

Zastosowanie

Jest wykorzystywana jako bioindykator stanu środowiska. Obecność tego gatunku świadczy o małym zanieczyszczeniu powietrza związkami siarki. Ze względu na swój pospolity charakter, jest najczęściej stosowanym gatunkiem w lichenoindykacji.

Ciekawostki

  • Ma zdolność akumulacji metali ciężkich, stąd jest wykorzystywana do oceny stopnia zanieczyszczenia środowiska tymi metalami.
  • Zawiera związki o właściwościach przeciwbakteryjnych.

Podsumowanie

Pustułka pęcherzykowata jest pospolitym gatunkiem porostu, występującym w Polsce i wielu regionach świata. Charakteryzuje się listkowatą plechą w kolorach szaro-zielonych. Rośnie głównie na korze drzew, rzadziej na innych powierzchniach. Jest wykorzystywana jako bioindykator stanu środowiska.

Zobacz także:
Archiwum: sierpień 2023