Pestycydy – co to? To substancje mające na celu zwalczanie szkodliwych organizmów. Doskonale sprawdzają się zarówno w ogrodnictwie, jak i rolnictwie. Sprawdź, w jaki sposób korzystać z nich bezpiecznie.

Pestycydy – co to? To syntetyczne lub naturalne preparaty stosowane do eliminacji szkodników. Najczęściej wykorzystywane są do ochrony roślin, lecz mają także zastosowanie jako ochrona zwierząt hodowlanych, żywności oraz ludzi. Niemniej jednak są to środki, wokół których powstało wiele mitów i obaw. Prawidłowo stosowane pestycydy pozwalają na efektywną uprawę roślin, zarówno ozdobnych, jak i przeznaczonych do produkcji żywności.

W jakim celu stosuje się pestycydy?

Kluczowym celem stosowania pestycydów jest zwalczenie różnego rodzaju szkodliwych organizmów. W przypadku amatorskich upraw najczęściej korzysta się z naturalnych środków ochrony roślin, lecz w niektórych przypadkach oraz w uprawie przemysłowej niezbędne jest wsparcie chemiczne.

Przede wszystkim wynika to ze stopnia zaawansowania choroby. Jeśli nie ma możliwości bądź jest to nieopłacalne, aby zlikwidować ją naturalnymi metodami, najlepszą decyzją będzie wdrożenie pestycydów.

Jakie są najpopularniejsze środki ochrony roślin?

Pestycydy – co to znaczy? Jest to ogólna nazwa, używana dla środków zabijających szkodniki. Wywodzi się z ona z połączenia dwóch łacińskich słów pestis oraz caedo, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza zabijanie zarazy.

Określenie to odnosi się nie tylko do środków ochrony roślin, ale także wszelkich środków wykorzystywanych do usuwania szkodników. Również poza rolnictwem i ogrodnictwem.

W zależności od rodzaju problemu, z którym trzeba się rozprawić, należy zastosować innego rodzaju preparaty. Najczęściej wyróżnia się:

 • fungicydy;
 • insektycydy;
 • moluskocydy;
 • herbicydy;
 • repelenty;
 • atraktanty.

Jak działają pestycydy?

Działanie pestycydów wykazuje liczne pozytywne skutki podczas amatorskiej oraz komercyjnej uprawy, zarówno rolnej jak i ogrodowej.

Pestycydy przede wszystkim wpływają na ilość plonów. Ze względu na wyeliminowanie lub zminimalizowanie działania szkodników wszelkie kwiaty oraz rośliny mogą swobodnie wzrastać.

Ograniczają także ilość występujących pasożytów, co bezpośrednio przyczynia się do zmniejszenia ilości chorób wśród zwierząt hodowlanych oraz efektywniejszego pozyskiwania produktów odzwierzęcych.

Żywność wytworzona z wykorzystaniem pestycydów jest także prostsza w transporcie oraz przechowywaniu. Jest to kluczowy aspekt, zwłaszcza w przypadku produktów eksportowanych na duże odległości.

Podział pestycydów. Czy są toksyczne?

Pestycydy, ze względu na szerokie zastosowanie oraz różnorodne działanie, zostały sklasyfikowane wedle różnych zmiennych. Można spotkać podział ze względu na kierunek działania, czyli obszar, w którym dany środek skutecznie usuwa szkodniki.

Bardzo istotnym, dla wielu najważniejszym aspektem jest także podział ze względu na toksyczność.

Światowa Organizacja Zdrowia proponuje pięć klas toksyczności pestycydów. Zostały one określone na podstawie dawki śmiertelnej dla szczura przeliczonej na człowieka ważącego około 70 kilogramów.

Pestycydy mogą zostać zakwalifikowane jako:

 • wyjątkowo niebezpieczne;
 • wysoce niebezpieczne;
 • średnio niebezpieczne;
 • nieznacznie niebezpieczne;
 • prawdopodobnie niestanowiące zagrożenia.

Czy stosowanie pestycydów jest bezpieczne?

Wiele osób obawia się używać chemicznych środków ochrony roślin w swoich ogrodach, bądź unika żywności uprawianej z ich wykorzystywaniem. Są to działania spowodowane przekonaniem o szkodliwości pestycydów dla organizmu człowieka.

Niemniej jednak prawidłowo stosowane środki ochrony roślin są w pełni bezpieczne. Jakikolwiek preparat, przed dopuszczeniem do sprzedaży musi przejść szereg testów oraz spełnić liczne normy.

Tego rodzaju preparaty są oceniane przede wszystkim pod kątem wpływu na środowisko, użytkowników oraz poziom skuteczności. Organy odpowiedzialne za te testy działają zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym.

Jak nie narazić się na zatrucie podczas stosowania chemicznych środków ochrony roślin?

Stosowanie chemicznych środków ochrony roślin może być w pełni bezpieczne zarówno dla osób ich używających, jak i postronnych. Niemniej jednak konieczne jest przestrzeganie zasad, wpływających zarówno na skuteczność, jak i minimalizowanie ryzyka.

Organem wyznaczającym prawidłowe procedury związane z pracami rolniczymi oraz ogrodowymi jest Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Zasady stosowania środków ochrony roślin

Kluczowym aspektem jest stosowanie zintegrowanej ochrony roślin. To odgórnie określony sposób ochrony przed wszelkimi organizmami szkodliwymi.

Bardzo istotne jest także źródło pozyskiwania preparatów. Muszą być one w pełni legalne, kupione od zarejestrowanych sprzedawców. W przeciwnym razie ich skład oraz działanie mogą być niekontrolowane.

Sam proces aplikowania środków musi być w pełni zgodny z instrukcją umieszczoną na opakowaniu, a cały proceder należy zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem.

Jaki wpływ mają środki ochrony roślin na owady?

Niektórzy na wzmiankę o preparatach chroniących rośliny reagują bardzo negatywnie. Wynika to z obawy o różnego rodzaju pożyteczne owady, stanowiące istotny aspekt ekosystemu.

Dodatkowo niektóre preparaty wpływają pozytywnie na odporność roślin. Całą grupę fungicydów potocznie określa się preparatami grzybobójczymi.

Insektycydy

Preparaty tego rodzaju są w stosowane do walki z różnego rodzaju owadami stanowiącymi zagrożenie dla plonów. Można ich używać w ogrodzie, na polu, w lesie, ale także w mieszkaniu.

Istotne jest także, że są to środki ulegające szybkiemu rozpadowi na substancje nietoksyczne.

Moluskocydy

To preparaty najczęściej pochodzenia naturalnego, rzadziej otrzymywane w syntezie laboratoryjnej. Ich celem jest zwalczanie mięczaków, przede wszystkim ślimaków nagich. Stanowią one bardzo poważny problem w ogrodach oraz na działkach.

Herbicydy

To jedne z popularniejszych środków ochrony roślin. Ich zadaniem jest selektywne zlikwidowanie zielonych części niektórych roślin. Najczęściej w warunkach ogrodowych stosuje się je do usunięcia chwastów. Natomiast rolnicy korzystają z nich podczas przygotowywania stanowiska pod siew. Niektóre rodzaje herbicydów usuwają wszystkie rośliny znajdujące na terenie poddanym opryskowi.

Repelenty

Preparaty odstraszające mogą opierać się zarówno o środki chemiczne, jak i urządzenie generujące dźwięk bądź światło. Niemniej jednak powszechnie stosuje się nietoksyczne związki w celu odstraszenia szkodników, najczęściej gryzoni oraz kretów. Mogą stanowić one problem w pobliżu magazynów, spiżarni oraz w działkowych ogródkach.

Atraktanty

Ta grupa pestycydów jest odpowiedzialna za zwabianie szkodników do różnego rodzaju pułapek. Mogą zawierać także feromony przywołujące owady. Można używać ich w połączeniu z insektycydami.

Pestycydy – co to takiego? To profesjonalne środki ochrony roślin. Pozwalają na eliminacje różnego rodzaju szkodników, dzięki czemu otrzymane plony będą obfite oraz zdrowe.

Zobacz także:
Archiwum: czerwiec 2022