Grzyby pod ochroną w Polsce – lista gatunków chronionych

W Polsce ochroną gatunkową objęte są niektóre gatunki grzybów. Łącznie jest to aż 47 taksonów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 2014 roku. Grzyby te podlegają bądź ochronie ścisłej, bądź częściowej. W artykule przedstawiam pełną listę chronionych gatunków.