Maślak rdzawobrązowy – charakterystyka jadalnego grzyba

Maślak rdzawobrązowy jest jadalnym gatunkiem grzyba należącego do rodziny maślakowatych. Rośnie w lasach iglastych.