Rośliny ruderalne, które porastają wysypiska, pobocza dróg i inne mało atrakcyjne miejsca, doskonale dostosowały się do terenów ruderalnych. Gdy poznasz lepiej rośliny synantropijne, prawdopodobnie spojrzysz na nie z nieco innej perspektywy.

Rośliny ruderalne, czyli jakie?

To te rośliny jako pierwsze zasiedlają niesprzyjające siedliska. Wśród roślinności ruderalnej znajdują się gatunki rodzime oraz inwazyjne, czyli obcego pochodzenia. Gatunki ruderalne to: perz, babka zwyczajna, podbiał pospolity, komosa biała, rdest ptasi, mniszek pospolity, wiechlina, koniczyna i skrzyp polny. Rośliny te nadają się do uprawy w ogrodzie, jednak najczęściej spotyka się w najmniej atrakcyjnych miejscach o ubogiej glebie.

Gdzie można spotkać zbiorowiska roślin synantropijnych?

Rośliny ruderalne mają siedliska w miejscach mocno zmienionych przez człowieka. Mogą to być tereny budynków, fabryk, osiedli, drogi i przydroża, a także wysypiska i hałdy. Ich zbiorowiska spotkasz na torowiskach, gdzie próbują wykorzystać swój roślinny potencjał do zakładania populacji. Szybko rosną i rozmnażają się, powiększając swoją liczebność.

Rośliny ruderalne pojawiają się wszędzie tam, gdzie gleba uległa zniszczeniu i w miejscach przekształconych na skutek działalności człowieka. Dlatego będą doskonałym rozwiązaniem na pierwsze nasadzenia po budowie, a także na tereny bezpośrednio sąsiadujące z drogą.

Zobacz także:
Archiwum: marzec 2022