Mleczaj wełnianka – charakterystyka grzyba o ostrym smaku powodującego zatrucia

Mleczaj wełnianka to pospolity w Polsce grzyb z rodziny gołąbkowatych, rosnący w lasach i parkach w obecności brzóz. Ze względu na swój ostry, palący smak oraz zawartość substancji toksycznych jest uważany za gatunek niejadalny, mogący powodować zatrucia.