Maślak trydencki – charakterystyka gatunku grzyba

Maślak trydencki (Suillus tridentinus) to gatunek grzyba z rodziny maślakowatych, znany tylko w Europie. W Polsce jest gatunkiem rzadkim, objętym ochroną ścisłą.