Właściwości gałęziaka żółtego – popularnego jadalnego grzyba

Gałęziak żółty należy do rodziny siatkoblaszkowatych. Jest jadalnym grzybem podobnym do koralówki żółtej. Rośnie w polskich lasach liściastych i mieszanych.